Frå Flekkefjorden

Sparebankstiftinga Fjaler står for eit langsiktig og stabilt eigarskap i Sparebanken Sogn og Fjordane og ivaretek sparebanktradisjonar ved å bruke delar av overskotet til gåver til allmennyttige føremål.

Frå 1. februar 2019 kan det søkjast på gåver frå Sparebankstiftinga Fjaler. Klikk på knappen nedanfor for å søke.

Søknadsfrist: seinast fredag 1. mars 2019

Sparebankstiftinga Fjaler vil bruke ein stor del av avkastninga si på gåver til allmennyttige formål i det området som var med på å bygge opp grunnkapitalen i tidlegare Fjaler Sparebank.

Gåvemidlane vil bidra til å auke trivselen og fremje gode utviklingstiltak som gjer lokalsamfunna til ein triveleg stad å vere og som skaper aktivitet og samhald.

Foto: David Zadig