Søknadsfristen gjekk ut 03.03.2014, kl 23.59.   Tildelingane vert gjort kjende i slutten av mai/byrjinga av juni 2014.