2.generalforsamlinga i sparebankstiftinga vart halden 13.april. Les mer

Ungdommar i Holmedal og Fjaler kan no få opp til 5000 kr til gode ungdomsprosjekt.  Les mer

Sparebankstiftinga Fjaler har hatt si tredje utdeling av gåvemidlar.Denne gongen var det 15 gode tiltak som fekk tilsaman ein halv million kroner. Les mer

Det er no mogeleg å søke om midlar til gode prosjekt innan 15. september 2011. Les mer

6.juni hadde generalforsamlinga for Sparebankstiftinga Fjaler møte. Les mer

Styret i Sparebankstiftinga Fjaler har fordelt godt og vel 1,2 millionar til mange gode tiltak i Fjaler og Holmedal. Til saman 2,3 millionar har stiftinga no delt ut til allmenyttige formål på eit halvår. Les mer

Dalsfjorden. Foto Anita Hylderås Siljander

Det har vore halde val til generalforsammlinga. Her er reultatet. Les mer

Det har kome inn 98 søknader med søknadssum på nesten 7 millionar. Les mer

Sparebankstiftinga Fjaler var først ute av dei to sparebankstiftingane med gåvetildeling. Les mer

1. september gjekk Fjaler Sparebank og Sparebanken Sogn og Fjordane saman til ein bank. Banken i Dale blir senter i den nye bankregionen med kontor i Askvoll, Hyllestad, Gulen og Solund. Les mer