Innskytarval 11., 12. og 13. mars 2013

Innskytarvalet til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler vert 11., 12. og 13. mars 2013.

Oversikt generalforsamlinga, og kven som er på val, sjå: https://ifjaler.no/om-oss/styrande-organ

Valnemnda sitt framlegg til innskytarvalet 2013:

Innskytarval

Generalforsamlinga
i Sparebankstiftinga Fjaler

Valdagar:
11., 12. og 13. mars 2013


Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2013-2016 (4 år)

Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt år.


Det kan kryssast av for opptil 4 kandidatar. Liste med meir enn 4 kryss vert
forkasta. Dei to som får flest røyster, vert valde. Dei to med tredje og fjerde
mest røyster, vert varamedlemer. I tilfelle fleire får like mange røyster,
gjeld prioriteringa valnemnda har gjort på lista nedanfor.

1. Olav Nes, Dale

2. Åsa Stav, Dale

3. Magn-Helge Brattelid, Dale

4. Nils-Inge Yndestad, Guddal

5. Sigbjørn Solheim, Flekke

6. Mari Kyrkjebø, Dale

7. Kenneth Vik, Dale

8. Sølvi Ann Solheim Løkkebø, Dale

130222 Annonse innskytarvalet

Hugs søknadsfristen, seinast 1. mars 2013

Du søkjer ved å bruke knappen Send søknad, og deretter registrere deg som søkjar, før du går vidare i søknadsprosessen.